0

Όροι συμμέτοχης στο διαγωνισμό «Κέρδιστε το κουπόνι των 100€ για τις αγορές σας από το Zapatos!

04 Μαρ 2024
από ATTITUDE Geo

Άρθρο. 1. Ο διοργανωτής καμπάνιας

Ο διοργανωτής της καμπάνιας «Κερδίστε το  κουπόνι των  €100 για τις αγορές σας από το  Zapatos!» (εφεξής «Προωθητική Ενέργεια» ή «Καμπάνια») είναι η S. C. Boutique Mall S. R. L. , με έδρα στη διεύθυνση CTPARK Nord, Soseaua de Centura 5, Stefanestii de Jos, Bucharest, Ilfov, με τον  κωδικό εγγραφής 29479700, αριθμό μητρώου  J40/15220/21. 12. 2011 στο Εμπορικό Επιμελητήριο, εφεξής οποιαδήποτε αναφορά σε αυτό θα γίνεται με την επωνυμία «Διοργανωτής» ή απλά «Zapatos». Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Επίσημου Κανονισμού, σύμφωνα με αυτούς που αναφέρονται παρακάτω (εφεξής «Επίσημος Κανονισμός»). Οι Επίσημοι Κανονισμοί είναι διαθέσιμοι σε κάθε συμμετέχοντα στην Εκστρατεία, για διαβούλευση, στον ιστότοπο www.zappatos.gr λπ.
Η Zapatos διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αλλάξει αυτούς τους Επίσημους Κανονισμούς, μονο κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης αυτών των αλλαγών στο website www.zappatos.gr ή στην επίσημη σελίδα Facebook της εταιρίας.

Άρθρο. 2. Η περιγραφή του διαγωνισμού

2.1. Στο πλαίσιο αυτού του διαγωνισμού, η Zapatos χορηγεί 100 κουπόνια αξίας 100 ευρώ υπό τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 3. 1. Η περίοδος διαγωνισμού ορίζεται   μεταξύ 01. 03. 2024 - 07. 03. 2024

2.2. Τα βραβεία θα απονεμηθούν και θα παραδοθούν στους νικητές μετά την κλήρωση στις 25. 03. 2024. Η κλήρωση θα διεξαχθεί μέσω του random[.]org site και όλοι οι όσοι  πραγματοποίησαν αγορές αξίας τουλάχιστον 20 ευρώ ευρώ θα λάβουν μέρος στην κλήρωση. Στο ελάχιστο ποσό αγοράς δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής.

2.3Τα βραβεία θα παραδοθούν στους νικητές το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των νικητών. Οι παραγγελίες θα πρέπει να παραμένουν έγκυρες, οι παραγγελίες με αίτημα επιστροφής δεν θα συμπεριλαμβάνονται στο διαγωνισμό.

 2.4. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τις «δόλιες εγγραφές», με τον όρο «δόλιες» εννοούμε: ελλιπής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μη έγκυρες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προσωρινές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που χρησιμοποιούνται μόνο για συμμετοχή στο διαγωνισμό κ. λπ.

2.5 Τα βραβεία δεν ανταλλάσσονται με χρηματική αξία.

2.6 Τα βραβεία αποτελούνται από:

 100 κουπόνια αξίας 100 ευρώ. * (500 lei / 200 lv / 40.000 Ft / 2500 Czk / 433 zl /100 ευρώ η νομιζματική αξία του κουπονιού)

  * Το κουπόνι δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλα υπάρχοντα κουπόνια στον ιστότοπο. Εάν το ποσό του κουπονιού δεν χρησιμοποιηθεί πλήρως, θα χαθεί χωρίς να είναι δυνατή η χρήση του για τη μελλοντική παραγγελία. Το κουπόνι ισχύει έως τις 31 Αυγούστου 2024.

**Τα προϊόντα που επιλέχθηκαν χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο κουπόνι δεν μπορούν να επιστραφούν. Εάν ο πελάτης εξακολουθεί να θέλει να επιστρέψει ένα ή περισσότερα προϊόντα, η αξία τους δεν θα επιστραφεί σε χρήματα και το αντίστοιχο ποσό θα χαθεί. Τα προϊόντα που επιλέγονται χρησιμοποιώντας το κουπόνι μπορούν να αλλάξουν σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεγέθους.
Εάν το επιλεγμένο μοντέλο δεν είναι διαθέσιμο στο επιθυμητό μέγεθος για ανταλλαγή, ο πελάτης μπορεί να επιλέξει άλλο προϊόν ίσης αξίας.
Εάν, ωστόσο, ο πελάτης θέλει ένα προϊόν με μεγαλύτερη αξία, θα επωμιστεί τη διαφορά στο κόστος του προϊόντος. Εάν ο πελάτης επιλέξει ένα προϊόν με χαμηλότερη αξία, χάνει τη διαφορά τιμής ή επιλέγει άλλο προϊόν πληρώνοντας τη σχετική διαφορά (όπως στην παραπάνω περίπτωση - επιλέγοντας ένα προϊόν με υψηλότερη αξία σε αντάλλαγμα).
Σε όλες τις περιπτώσεις: Οι χρεώσεις ανταλλαγής είναι ευθύνη του πελάτη.

2.7. Στην  κλήρωση επίσης θα κληρωθούν και  δέκα αναπληρωματικοι, σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι νικητές αρνηθούν τα βραβεία ή μετά από ελέγχους αποδειχθεί ότι είχαν παραβιάσει τους επίσημους κανονισμούς, τότε τα βραβεία τους  θα πάνε στους συμμετέχοντες που κληρώθηκαν ως αναπληρωματικοί.

2.8 Ο καθένας  από τους συμμετέχοντες δικαιούται ένα βραβείο. Εάν κάποιος από τους συμμετέχοντες  κληρωθεί για δεύτερη φορά, το βραβείο του θα πάει σε έναν αναπληρωματικό.

2.9. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά και μέσω email. Οι νικητές που δεν θα απαντήσουν εντός των 7 ημερών ή αρνηθούν το βραβείο τους, χάνουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν αργότερα αυτό το βραβείο. Σε αυτή την περίπτωση, το βραβείο πηγαίνει σε ένα από τους αναπληρωματικούς.

 

Άρθρο. 3. Δικαιούχοι της προωθητικής ενέργειας. Ο «μηχανισμός» του διαγωνισμού

3.1. Με κάθε παραγγελία που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της προωθητικής περιόδου (01. 03. 2024 - 07. 03. 2024) μέσω των διαδικτυακών μας καταστημάτων σε: Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Κροατία, Ιταλία, Σλοβενία, Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχία, Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Εσθονία, Λετονία, Μολδαβία, Γερμανία λαμβάνετε μέρος αυτόματα στον διαγωνισμό. Με την εγγραφή στον Διαγωνισμό ο  κάθε μεμονωμένος συμμετέχων εγγυάται: - ότι είναι άνω των 18 ετών, - ότι έχει την κύρια κατοικία ή διαμένει  (έστω και προσωρινά) σε μία από τις συμμετέχουσες χώρες, - ότι έχει πλήρη και ανεπηρέαστη ικανότητα χρήσης και άσκησης·

Τα νομικά πρόσωπα μπορούν να  λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό μέσω νομικών ή συμβατικών εκπροσώπων, οι οποίοι μπορούν να αποδείξουν την εγκυρώτητά  τους με τα σχετικά έγγραφα. Νόμιμος εκπρόσωπος θεωρείται αυτός που, σύμφωνα με τη νομοθεσία, μπορεί να εκπροσωπεί νομικό πρόσωπο (π. χ. χωρίς περιορισμούς ο Διαχειριστής, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος του Σωματείου ή του Ιδρύματος κ. λπ. ). Συμβατικός εκπρόσωπος είναι αυτός που μπορεί να εκπροσωπήσει ένα νομικό πρόσωπο  βάσει  πληρεξουσίου/ εξουσιοδότησης/ πληρεξουσιότητας που του δίνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο.

3.2Τα ακόλουθα πρόσωπα δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Εκστρατεία: α. Τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας εταιρίας. β. Τα μέλη των οικογενειών των στελεχών και των εργαζομένων που αναφέρονται παραπάνω  (τέκνα, γονείς, σύζυγοι, συγγενείς), γ. άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών, ή δεν είχαν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία πριν από την ημερολογιακή ημερομηνία συμμετοχής στον Διαγωνισμό. δ. Οι εργαζόμενοι του Boutique Mall SRL

3.3. Η συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλα κουπόνια ή προωθητικές καμπάνιες.

3.4. Τα βραβεία είναι μη ονομαστικά και δεν μεταβιβάζονται μεταξύ φυσικών ή/και νομικών προσώπων.

3.5Εάν η Διοργανώτρια θεωρήσει ότι κάποια συγκεκριμένη συμμετοχή είναι ύποπτη για απάτη, διατηρεί το δικαίωμα να την ακυρώσει, χωρίς να ειδοποιήσει εκ των προτέρων τον εκάστοτε συμμετέχοντα.

3.6. Σε περίπτωση άρνησης ενός συμμετέχοντα να  χρησιμοποιήσει το βραβείο, όπως περιγράφεται στους Επίσημους Κανονισμούς, ο συγκεκριμένος χάνει το δικαίωμα παραλαβής βραβείου.

3.7. Ο διοργανωτής θεωρεί την εγγραφή στην εκστρατεία ως σιωπηρή αποδοχή των παρόντων Κανονισμών και θεωρεί ότι οποιαδήποτε στοιχεία σχετικά με τον συμμετέχοντα, που παρέχονται από αυτόν, είναι αληθή και ορθά. Σε περίπτωση διαπίστωσης τυχόν αντιφάσεων σχετικών με τα ανωτέρω, η Διοργανώτρια δεν θα θεωρήσει έγκυρη την εν λόγω συμμετοχή και θα ακυρώσει το δικαίωμα να επωφεληθεί από το βραβείο, χωρίς καμία άλλη αποζημίωση ή καταβολή. 3.8. Με την εγγραφή τους στην Καμπάνια, οι συμμετέχοντες δίνουν τη ρητή συγκατάθεσή τους για τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων και της εικόνας τους για διαφημιστικούς σκοπούς

Άρθρο. 4. Περίοδος, τοποθεσία και τρόπος διεξαγωγής του Διαγωνοσμού

4.1. Η εκστρατεία θα πραγματοποιηθεί ως εξής: - μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων μας στις χώρες που αναφέρονται στο σημείο 3.

4.2 Ο κάθε χρήστης που αγόρασε προϊόντα αξίας τουλάχιστον 20 ευρώ μεταξύ 1 Μαρτίου 2024 και 7 Μαρτίου 2024, μπαίνει στην κλήρωση με προυποθέσεις. Οι προϋποθέσεις είναι οι εξής: Στην κλήρωση μπαίνει η κάθε παραγγελία τα προϊόντα τις οποίας χωρίς τα έξοδα αποστολής κοστίζουν 100ευρώ. Όσες περισσότερες τέτοιες παραγγελίες ολοκληρώθηκαν  και παραλήφθηκαν, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχετε για να κερδίσετε

 Άρθρο. 5.  Διακοπή, τερματισμός και τροποποίηση του Διαγωνισμού

5.1 Η καμπάνια τελειώνει ακριβώς όταν λήξει η προθεσμία. Μετά την εκπλήρωση αυτού του όρου, η εκπλήρωση των προϋποθέσεων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό δεν παρέχει πλέον το δικαίωμα συμμετοχής των πελατών στον Διαγωνισμό.

5.2. Η διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την προωθητική ενέργεια ανά πάσα στιγμή ή/και να αλλάξει τους κανόνες συμμετοχής, δεσμευόμενη ταυτόχρονα να δημοσιεύσει τη σχετική απόφασή της μέσω ενημέρωσης στην ιστοσελίδα της Zapatos

5.3. Για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο σημείο 6. 1. και 6. 2. , η Διοργανώτρια δεν έχει πλέον καμία υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων σχετικά με την επιστροφή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού ως αποζημίωση ή άλλες τέτοιες αξιώσεις.

 

Άρθρο. 6. Λύση διαφορών

6.1  Οι τυχόν διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της Zapatos και των συμμετεχόντων στην παρούσα Εκστρατεία θα επιλύονται φιλικά ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, οι διαφορές θα επιλύονται από τα αρμόδια ρουμανικά δικαστήρια στα κεντρικά γραφεία του διοργανωτή.

6.2. Τα όποια παράπονα σχετικά με τη διεξαγωγή της εκστρατείας μπορούν να σταλούν στην ακόλουθη διεύθυνση: CTPARK Nord, Soseaua de Centura 5, Stefanestii de Jos, Bucharest Ilfov εντός των 2 ημερών  από το τέλος της εκστρατείας. Μετά την ημερομηνία αυτή, η Διοργανώτρια δεν θα εξετάσει τυχόν παράπονα.

Άρθρο. 7. Οι τελικές διατάξεις

7.1Με τη συμμετοχή τους στις εκστρατείες της Διοργανώτριας, οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι συμφωνούν να σέβονται και να συμμορφώνονται με όλες τις διατάξεις, όρους και προϋποθέσεις που περιέχονται στον παρόντα Κανονισμό, καθώς και στα συμπληρωματικά έγγραφα αυτού.

7.2Η Zapatos διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους κανονισμούς κατά τη διάρκεια της περιόδου του Διαγωνισμού, χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση, δημοσιεύοντάς τους απλώς στον ιστότοπο της Zapatos για την αντίστοιχη χώρα ή στις σελίδες Facebook του ιστότοπου.

7.3. Η Zapatos διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει και να παρακολουθεί τον τρόπο διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

7.4. Η Zapatos διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οριστικά οποιονδήποτε Συμμετέχοντα από τον Διαγωνισμό ο οποίος, με  δόλιας συμπεριφορά, ενδέχεται να επηρεάσει την ομαλή διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

7.5. Η Zapatos δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη  για τις δυσλειτουργίες που  δημιουργούνται από αιφνιδιαστικές διακοπές/δυσλειτουργίες του παρόχου Internet ή τον αποκλεισμό της εσωτερικής πρόσβασης λόγω συμφόρησης του δικτύου σε περιόδους έντονης κίνησης.

7.6. Με τη συμμετοχή τους στην Εκστρατεία, όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν και δεσμεύονται να σέβονται και να συμμορφώνονται με όλες τις προϋποθέσεις και τους κανόνες που επιβάλλει η Διοργανώτρια μέσω των παρόντων Επίσημων Κανονισμών, η μη συμμόρφωσή   τους με αυτούς υπόκειται στην προσωπική και αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων.

7.7. Με τη συμμετοχή του στην παρούσα προωθητική ενέργεια, ο συμμετέχων δηλώνει με δική του ευθύνη ότι έχει διαβάσει και συμφωνεί με τα ακόλουθα: α. ο συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε δήλωση που δεν συνάδει με την πραγματικότητα, β. Ο συμμετέχων δηλώνει ότι δεν πάσχει από σωματικές ή ψυχικές παθήσεις που θα καθιστούσαν αδύνατη τη χρήση της Ιστοσελίδας ή του βραβείου. γ. Ο συμμετέχων γνωρίζει τις κανονικές συνθήκες χρήσης του κερδισμένου βραβείου και μπορεί να κάνει χρήση αυτών χωρίς να αποτελεί απειλή για την υγεία και τη σωματική του ακεραιότητα ή/και τους γύρω του.

7.9 Για κάθε πρόσβαση στον ιστότοπο της εκστρατείας, ο συμμετέχων θα επιβαρύνεται με το κόστος πρόσβασης στο διαδίκτυο, το οποίο καθορίζεται από τον πάροχο υπηρεσιών.

7. 10. Ο διοργανωτής:

α. απαλλάσσεται από τον Συμμετέχοντα, με την εθελοντική συγκατάθεσή του που δίνεται με απλή συμμετοχή του στην παρούσα Εκστρατεία, από κάθε ευθύνη για όλες τις ζημίες που υπέστησαν οι Συμμετέχοντες σε σχέση με το προσφερόμενο δώρο, μετά τη στιγμή της λήψης του, ανεξάρτητα από τη φύση αυτών των ζημιών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σωματικών βλαβών ή/και βλαβών υγείας, αντίστοιχα βλάβες ή ζημίες περιουσιακών στοιχείων· β. δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές ή ζημίες που προκλήθηκαν από συμμετέχοντες σε τρίτους σε σχέση με το προσφερόμενο δώρο, ανεξάρτητα από τη φύση αυτών των ζημιών,

7.11. Η Διοργανώτρια της Προωθητικής Ενέργειας δεν φέρει καμία ευθύνη στις ακόλουθες περιπτώσεις: - για ελλιπείς, ανακριβείς ή λανθασμένες εγγραφές, καθώς και για αυτές που έγιναν μετά τη λήξη της περιόδου της εκστρατείας. για απώλειες ή καθυστερήσεις στη μετάδοση των συμμετοχών της εκστρατείας ή των απαντητικών μηνυμάτων που περιγράφονται παραπάνω, που καθορίζονται από παράγοντες πέρα από τη βούληση ή τον έλεγχο της Διοργανώτριας. για αιφνιδιαστικές διακοπές της υπηρεσίας Διαδικτύου από τους δικούς της παρόχους ή παρεμπόδιση της πρόσβασης στο Διαδίκτυο λόγω συμφόρησης του δικτύου σε περιόδους έντονης κίνησης· για τυχόν διαφορές που σχετίζονται με τα δικαιώματα χρήσης των τηλεφώνων όπου έγινε η λήψη των εφαρμογών για εγγραφή στην εκστρατεία μετά τη λήξη της προθεσμίας ή πριν από την πραγματική ημερομηνία έναρξης της εκστρατείας·

7.12 Ο διοργανωτής αναλαμβάνει την ευθύνη μόνο για τον σχεδιασμό του Διαγωνισμού  και την απονομή του βραβείου.

Διοργανωτής, S. C. BOUTIQUE MALL SRL, Ρουμανία


Σχόλια

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική